Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

https://versita.academia.edu/LuciaNovakova

Konzultačné hodiny: štvrtok 12:50-14:40

Vzdelanie:

 • 2001-2006: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – klasické jazyky (Mgr.)
 • 2007-2012: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (PhD.)

 

 

Odborné zameranie:

 • Archeológia klasického Grécka
 • Helenistické umenie a architektúra
 • Pohrebný rítus v juhozápadnej Anatólii v predrímskom období
 • Konfrontácia písomných a archeologických prameňov

Prednáša:

 • Antické Grécko I, II, III
 • Magna Graecia, Východné Stredomorie
 • Základy epigrafiky, Seminár z epigrafiky
 • Antické umenie, Grécke umenie
 • Architektúra I

Publikačná činnosť:

Publikácie na academia.edu

Tombs and burial customs in the Hellenistic Karia / Lucia Nováková ; [rev. Piotr Dyczek, Marie Dufková]. - 1. Ausgabe. - Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016. - 184 s. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 282). - ISBN 978-3-7749-4008-6

Powerful figures and images: Contribution to Personification of Polis in Hellenistic Art /Lucia Nováková, Luká Gúčik. In: Iliria international review. - ISSN2192-7081. - Issue 2 (2014), s. 241-252.

Common themes in funerary art : contribution to the Hellenistic tomb decoration in south-west coast of Asia Minor. In: Anodos - studies of the Ancient world. Trnava : Trnavská Univerzita v Trnave, 2014. - ISSN 1338-5410. - S. 223-235.

What hides behind the facade? : Lyco-carian rock cut tombs re-discovered. In: Turkey through the eyes of classical Archaeologists. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8082-798-4. - S. 58-72.

Laid to Rest in Hellenistic Polis : Seeking a Balance between Individual and Society.In: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. - Istanbul : Archaeology and Art Publications, Pasifik Ofset, 2014. - ISBN 978-605-396-287-8. - S. 580.

Ars venustatis : kozmetická starostlivosť v antickom Ríme.In: Határtalan antikvitás. - Budapest : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-615-5304-16-3. - S. 66-73.

Reading Ancient Reliefs : an approach to interperation of architectural decoration in historical and political context / Lucia Nováková, Štefan Drábik.In: Iliria international review. - ISSN 2192-7081. - Issue 2 (2013), s. 247-266Funeral Rites and Cultural Diversity in Hellenistic Caria Based on Epigraphic and Archaeological Evidence. In: Anodos - Studies of the Ancient world. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-8082-500-3. - ISSN 1338-5410. - S. 213-221.

Drug Trade in the Classical Antiquity in the Eastern Mediterranean Area.In: Trade and Production Through the Ages. - Konya : Selçuk University, Faculty of Letters Department of Archaeology Konya, 2010. - ISBN 978-605-4366-08-8. - S. 155-166.

Selected Funeral Inscriptions on the Round Altars from Stratoniceia in the Hellenistic Period. In: Anodos - Studies of the Ancient world. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-8082-385-6. - S. 111-118.

Decorative and Structural Techniques of Mud-Brick in Sacral Architecture of Northeastern Syria (the End of the 3rd Millenium - the 2nd Millenium BC).In: Anodos - studies of the Ancient world. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8082-228-6. - S. 303-311.

Absolvované študijné a výskumné pobyty:

Pamukkale university (TR), Warsaw university - Centre for research on the antiquity of south-eastern Europe (PL), Ankara university (TR), Cuccagna (IT) – v spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Risan (ME) – v spolupráci s Centre for research on the antiquity of south-eastern Europe UW, Selçuk university (TR), Tell Fecheriye (SY) – v spolupráci s Freie Universität Berlin.

Aktuálna účasť na projektoch:

 1. Názov: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt. (VEGA 2/0146/18)
  Doba riešenia: 2018-2021
  Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
  Riešiteľ projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD.
 2. Názov: Anatolian Greeks: contribution to the Classical antiquity (Grant Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/TU/2016)
  Doba riešenia: 2016-2017
  Riešiteľ projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD.