Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vzdelanie:

 • 2001-2007: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – klasické jazyky (Mgr.)
 • 2007-2011: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (PhD.)

Odborné zameranie:

 • Barbarské kmene v interakcii s Rímskou ríšou
 • Archeológia rímskych provincií
 • Antické vojnové umenie
 • Podmorská archeológia v stredomorskom priestore

Prednáša:

 • Každodennosť antického sveta
 • Antické remeslo
 • Antická topografia
 • Dejiny staroveku: Blízky východ a Egypt
 • Dejiny starovekého Grécka
 • Dejiny starovekého Ríma
 • Proseminár klasickej archeológie I., II.
 • Seminár antického umenia I., II.

Publikačná činnosť:

 • „Darstellungen von Soldaten und militärischen Dienern auf pannonischen Steindenkmälern.“ In: Anodos - Supplementum 5: Rüstung und Waffen in der Antike. Trnava : Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. 35-69. ISBN 978-80-8082-435-8.
 • „The Representation of Roman Soldiers on Sarcophagi and Ash Chests in Pannonia.“ In: Anodos 9 - Studies of the Ancient world (In Honour of Marie Dufková), 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 33-42. ISBN 978-80-8082-385-6.
 • „Zobrazenia vojakov na kamenných pamiatkach z Brigetia v kontexte panónskych nálezov.“ In: Rímsky kastel v Iži - zborník príspevkov k 30. výročiu archeologického výskumu. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010. 119-129. ISBN 978-80-89315-32-1.
 • „Súťaž o starovekom Ríme v slovenských regiónoch/Competition about the ancient Rome in the Slovak regions“. In: Határtalan antikvitás, Bezhraničná antikvita: štúdie o rímskej antikvite, Vol. II., 1. vydanie. Budapešť: Szépmüvészeti Múzeum, Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2013. 41-46. ISBN 978-615-5304-16-3.
 • „Summer session of 2009 - the project of the Crisler Library at Ephesus.“ In: Turkey through the eyes of classical Archaeologists: 10th anniversary of cooperation between Trnava University and Turkish universities. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. 16-26. ISBN 978-80-8082-798-4.

Absolvované študijné a výskumné pobyty:

2003 - 2012       Pfaffenberg Projekt

                                   Niederösterreichische Landesregierung (pod vedením prof. Wernera Jobsta), Rakúsko (AT).

2008                       Sikyon Survey Project

                                   University of Thessaly - 37th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities - The Institute of Mediterranean Studies at FORTH - University of York (pod vedením prof. Yannisa Lolosa, University of Thessaly), Grécko (GR)

                                   (web: http://extras.ha.uth.gr/sikyon/en/index.asp)

2009                       The International Summer Session

                                   The Crisler Library in Ephesus, Turecko (TR)

                                   (web: https://crislerlibraryephesos.wordpress.com)

2010                       4. výskumná sezóna na lokalite Tell el-Retábí

                                   Nadácia Aigyptos (pod vedením dr. Jozefa Hudeca), Egypt (EG)

                                   (web: http://aigyptos.sk)

Aktuálna účasť na projektoch:

1. Názov: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky (VEGA 1/0045/14)

Doba riešenia: 2014-2016

Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

 

2. Názov: Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku (VEGA 1/0346/15)

Doba riešenia: 2015-2017

Vedúci projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.