Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

https://truni.academia.edu/ErikHrnciarik

Vzdelanie:

  • 1997-2002: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
  • 2003-2006: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D), Abteilung für Provinzialrömische Archäologie, odbor: rímskoprovinciálna archeológia (PhD.)

 

 

Odborné zameranie:

  • Archeológia antického Grécka a Ríma
  • Etruské a rímske umenie a architektúra
  • Rímskorpovinciálna archeológia.
  • Rímske importy na Slovensku
  • Rímska kostená industria
  • Kresťanská ikonografia

Prednáša:.

  • Grécko v predarchaickej dobe I., II.
  • Staroveká Itália I., II.; Seminár k starovekej Itálii I., II.  

Publikačná činnosť:

VEDECKÉ PUBLIKÁCIE A VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

AAA : Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 1 / von Erik Hrnčiarik. - Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013. - 264 s.

Podiel: 100%

AAA : Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 2 / von Erik Hrnčiarik. - Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013. - 227 s.

Podiel: 100%

AAA : Bone and Antler Artefacts from the Roman fort at Iža / Hrnčiarik Erik, Březinová Gertrúda (Recenzent), Bartus Dávid (Recenzent). - First Edition. - Komárom ; Nitra : György Klapka Museum, Komárom, Institute of Archaeology of the SAV, 2017. - 157 s.; 7,48 AH. - (Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes, Tomus XXIII). - ISBN 978-615-5588-09-9. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14559.pdf

AAB : Katalóg VI.. Rímske zbierky : rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea v Komárne / Erik Hrnčiarik ; [rec. Klára Kuzmová, Werner Jobst]. - [1. vyd.]. - Komárno : Podunajské múzeum v Komárne, 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-969785-6-4.

Podiel: 100%

ADF : Römische Glasgefässe aus der Slowakei In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009. - ISBN 978-80-89315-15-4. - ISSN 0560-2793. - S. 151-174.

Podiel: 100%

ADF : Rímske sklo z germánskeho sídliska v Šali-Veči / Eva Fottová, Erik Hrnčiarik.
In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009. - ISBN 978-80-89315-15-4. - ISSN 0560-2793. - S. 181-188.

Podiel: 50%

ACD: Chronologický prehľad rímskych cisárov/ Erik Hrnčiarik. In: Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma / Mária Novotná a kol. - Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. - ISBN 80-802-078-3. - S. 596-598

Podiel: 100%

ADF : Príspevok k typológii rímskych kostených ihlíc / Erik Hrnčiarik. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - ISBN 978-80-89315-30-7. - ISSN 0560-2793. - S. 43-61.

Podiel: 100%

AEC : Ako hľadať antiku na Slovensku = How to search for antiquity from Slovakia / Erik Hrnčiarik.
In: Határtalan antikvitás. - Budapest : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-615-5304-16-3. - S. 46-52.

Podiel: 100%

AEC : Románska sakrálna architektúra v Trnave / Erik Hrnčiarik. In: Trnava 1211-2011. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011. - ISBN 978-83-7490-441-4. - S. 213-227.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7474.pdf

Podiel: 100%

AED : Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia = Rímska stavebná keramika v barbarskom prostredí na Slovensku / Erik Hrnčiarik. In: Zborník Slovenského národného múzea. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, 2012. - ISBN 978-80-8060-269-3. - S. 253-258.. - Spôsob prístupu: ukftp.truni.sk/epc/8446.pdf

Podiel: 100%

AEE : Römische Schreibgeräte aus Bein in der Slowakei / Erik Hrnciarik. In: Im Dienste Roms. - Remshalden : Verlag B.A.Greiner, 2006. - ISBN 978-3-935383-49-3. - S. 423-427.

Podiel: 100%

AEE : Beinadel Dekorieren mit Kultsymbolen aus Podunajské Múzeum in Komárno (Abk. Pom) / Erik Hrnčiarik. In: Stratonikeia´dan Lagina´ya. - Istambul : Ege Yayinlari, 2012. - ISBN 978-605-4701-13-1. - S. 315-324.

Podiel: 100%

AFD : Archeologický výskum románskeho karnera v Trnave / Klára Kuzmová, Erik Hrnčiarik.
In: Monumentorum Tutela. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2010. - ISBN 978-80-89175-44-4. - S. 144-149.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6015.pdf

Podiel: 50%

AFD : Výsledky archeologického výskumu v južnej predsieni Kostola sv. Mikuláša v Trnave / Erik Hrnčiarik, Klára Kuzmová. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2008. - ISBN 978-80-89175-24-6. - S. 11-16.

Podiel: 50%

AFD : Archeologický výskum románskeho karnera a exteriéru Baziliky sv. Mikuláša v Trnave / Klára Kuzmová - Erik Hrnčiarik. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2010. - ISBN 978-80-89175-43-7. - S. 3-10.

Podiel: 50%

AED/AEC: Novoveké medailóny z výskumu exteriéru Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. In: Studia Historica Tyrnaviensia XVI, Trnava 2013, s. 400-425.

Podiel: 100%

AED: Vyobrazenia rímskej výstroje a výzbroje na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia/ Erik Hrnčiarik – Ján Ulický. In: Zborník SNM – Suplementum 8: Stĺp Marka Aurélia a stredné Podunajsko, Bratislava 2014, s. 61-69

Podiel: 70%

AED: Vyobrazenia nádob na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia/ Erik Hrnčiarik – Jakub Baňovič In: Zborník SNM – Suplementum 8: Stĺp Marka Aurélia a stredné Podunajsko, Bratislava 2014, s. 51-59

Podiel: 70%

AED: Belege der germanischen handwerklichen Tätigkeit in der Slowakei/ Erik Hrnčiarik. In: ANODOS, Trnava, s. 114-124.

Podiel: 100%

ADF: Rímsky kostený šperk z antickej Gerulaty./ Erik Hrnčiarik, SZ 55, Nitra 2014, s. 69-82

Podiel: 100%

AED: Some remarks on Roman buildings with a "Syrian arch". In: E. Hrnčiark (ed.): Turkey through the eyes of classical Archaeologists : 10th anniversary of cooperation between Trnava University and Turkish universities, Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014, s. 97-106.

Podiel: 100%

AED: Archeologický výskum v exteriéri kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre, Zborník SNM - Archeológia 24, Bratislava 2014, s. 213-220

PEDAGOGICKÉ A ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

BEC : How to search for antiquity from Slovakia / Erik Hrnčiarik. In: Határtalan antikvitás. - Budapest : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-615-5304-11-8. - S. 25.. - Spôsob prístupu: ukftp.truni.sk/epc/9127.pdf

Podiel: 100%

BED : Kostené súčasti nábytku a skriniek z rímskych nálezísk na Slovensku / Erik Hrnčiarik.
In: Sambucus. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-333-7. - S. 43-49.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/5736.pdf

Podiel: 100%

BEF : Die römischen Beinperlen und Amuletten aus der Südwestslowakei / Erik Hrnčiarik.
In: Anodos. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2004. - ISBN 80-8082-006-6. - S. 91-100.

Podiel: 100%

BEF : Archeologický výskum v exteriéri kostola sv. Mikuláša v Trnave / Klára Kuzmová, Erik Hrnčiarik. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-89315-38-5. - ISSN 0231-925X. - S. 164-168.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7593.pdf

Podiel: 50%

BEF : Department of Classical Archaeology of Trnava University (1997-2007) / Klára Kuzmová and Erik Hrnčiarik. In: Anodos - studies of the Ancient world. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8082-228-6. - S. 13-24.

Podiel: 50%

BEF : Alea iacta est / Erik Hrnčiarik. In: Anodos - Studies of the Ancient world. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, 2002. - ISBN 80-89074-40-5. - S. 137-141.

Podiel: 100%

BEF : Predstihový výskum v južnej predsieni kostola sv. Mikuláša v Trnave / Erik Hrnčiarik, Klára Kuzmová. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009. - ISBN 978-80-89315-17-8. - ISSN 0231-925X. - S. 81-84.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/5746.pdf

Podiel: 50%

BEF : Záchranný výskum v historickom centre Trnavy / Erik Hrnčiarik, Klára Kuzmová, Ivana Kvetánová. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009. - ISBN 978-80-89315-17-8. - ISSN 0231-925X. - S. 85-87.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/5747.pdf

Podiel: 33%

BEF : Výskum na stavbe hypermarketu TESCO v Bratislave na Zlatých Pieskoch / Ivan Kuzma - Erik Hrnčiarik. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2004. - ISBN 80-88709-73-3. - ISSN 0231-925X. - S. 116-121.

Podiel: 50%

BCI: Teória archeologického výskumu I/Erik Hrnčiarik. Trnava 2013, ISBN: 978-80-8082-676-5

Podiel: 100%

EDI: Vrba, Eric-Michael, Ancient German Identity in the Shadow of the Roman Empire, Rec. Erik Hrnčiarik, Germania 89, Bonn 2013, s. 364-368.

Podiel: 100%

EDI: Jílek, J.: Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Erik Hrnčiarik: Rec. Erik Hrnčiarik, Slov. Arch. 61/2, 2013, 392–394

Podiel: 100%

BDF: Výskum románskeho karnera v exteriéri NKP R.K. kostola sv. Mikuláša v Trnave v roku 2009/Klára Kuzmová – Erik Hrnčiarik. AVANS 2009, Nitra 2013, s. 161-164.

Podiel: 50%

OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

EDI: Erik Hrnčiarik/Nóra Böhler: Határtalan antikvitás, Bez-hraničná antikvita, antiquity (Vol. II.) . Anotacia: Erik Hrnčiarik. In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 24, č. 1-2 (2013), s. 61.

GII : Poslucháči klasickej archeológie na potulkách po severnom Taliansku / Erik Hrnčiarik.

In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 24, č. 1-2 (2013), s. 38-39.

Podiel: 100%

GII : Trnavský karner : najstaršia murovaná stavba v Trnave - nález celoslovenského významu / Jaroslava Žuffová, Klára Kuzmová, Erik Hrnčiarik. In: Novinky z radnice. - Roč. XXI, č. 7/8 (2010), s. 25-27.

Podiel: 33%

GII : Határtalan antikvitás = Bezhraničná antikvita = Antiquity : a határon átnyúló projekt céljai, módeszerei, eredményei : ciele, metódy a výsledky cezhraničného projektu : themes, methods and results of the cross-border project. [Vol. I.] / Edited by Erik Hrnčiarik, Nóra Böhler ; [lek. Á. M. Nagy, K. Liberčanová, V. Varsik ]. - [1. vyd.]. - Budapest ; Trnava : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - 32 s. - ISBN 978-615-5304-11-8.

Podiel: 50%

FAI : Határtalan antikvitás = Bezhraničná antikvita = Antiquity : tanulmányok a római antikvitásról : štúdie o rímskej antikvite : studies of the Roman Antiquity. Vol. II. / Edited by Erik Hrnčiarik, Nóra Böhler ; [lek. Á. M. Nagy, K. Liberčanová, V. Varsik ]. - [1. vyd.]. - Budapest ; Trnava : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - 88 s. - ISBN 978-615-5304-16-3.

Podiel: 50%

 FAI: Turkey through the eyes of classical Archaeologists : 10th anniversary of cooperation between Trnava University and Turkish universities / edited by Erik Hrnčiarik ; [rev. M. Dufková, I. Ondřejová et al.]. - [1.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014. - 106 s., [5,3 AH]. - ISBN 978-80-8082-798-4.

Podiel: 100%

GII : Všetky cesty budúcich trnavských archeológov smerujú do Ríma alebo Z „malého Ríma“ do večného mesta / Erik Hrnčiarik. In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 23, č. 1-2 (2012), s. 40-41.

Podiel: 100%

GII: Cestami starovekého Grécka, alebo z denníka odbornej exkurzie poslucháčov klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Grécku/ Erik Hrnčiarik. In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 25, č. 1 (2014), s. 19-20.

Podiel: 100%

GII: 10. pracovné stretnutie skupiny "The Worked Bone Research Group" v Belegrade / Erik Hrnčiarik. In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 25, č. 2 (2014), s. 14-15.

Podiel: 100%

Absolvované študijné a výskumné pobyty:

September 2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.

August-September 2001, 2002:Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.

September 2001- Januar 2002: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.

November 2003 - Februar 2004: Stipendium Univerzity vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie.

Marec 2004: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.

April 2004 - September 2006: Doktorandske Studium na Univerzite vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z Osteuropaprogramm,   Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Bonn

September 2012-Február 2013: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.