Dôležité osobnosti ktoré pôsobili na našej katedre

Marie Dufkova

doc. PhDr. Marie Dufková, CSc.

(1945-2016)

Odborníčka na dejiny, kultúru a archeológiu Grécka v klasickom a helenistickom období.
Pracovala v Národním muzeu v Prahe a prednášala na univerzitách v Prahe, Brne a Trnave. Podieľala sa na príprave početných výstav a katalógov (napr. na rozsiahlom súbore antických váz Corpus Vasorum Antiquorum, na katalógu Etruskové). Autorka viacerých štúdií a článkov z archeológie starovekého Grécka a Ríma. Na Katedre klasickej archeológie v Trnave prednášala Úvod do štúdia klasickej archeológie, Antické Grécko, Starovekú Itáliu a viedla prosemináre a semináre.

Je spoluzakladateľkou odboru klasická archeológia na Slovensku.