Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
00421 907 413 658

Vzdelanie:

  • 2004 – 2009: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (Mgr.)
  • 2009 – 2013: Viedenská univerzita, Fakulta histórie a kultúrnych vied (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät), odbor: egyptológia a orientalistika (BA)
  • od 2013: Viedenská univerzita, Fakulta histórie a kultúrnych vied, odbor: klasická archeológia (Dr. Phil.)
 Veronika Dubcová

 Odborné zameranie:

  • Egeiská doba bronzová (hlavne umenie, ikonografia, náboženstvo, chronológia)
  • Medzikultúrne kontakty vo východnom Stredomorí v dobe bronzovej
  • Dejiny a archeológia starovekého Egypta (hlavne Nová ríša, sídliská, materiálna kultúra)

Prednáša:

  • Grécko v predarchaickej dobe I, II

Absolvované študijné a výskumné pobyty:

2008 – 2009: Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien (Národný štipendijný program), Rakúsko

2015: Rakúsky archeologický inštitút Athény (uni:docs štipendijný program Viedenskej univerzity), Grécko

Účasť na domácich a medzinárodných výskumných projektoch:

2008: Sikyon Survey Project, University of Thessaly, Grécko

Od 2008: Archeologický výskum lokality Tell el-Retábí, Egypt (Nadácia Aigyptos, Ústav Orientalistiky SAV, Polish Center for Mediterranean Archaeology, Varšavská univerzita)

2014 – 2017: Slovenský výskum civilizácie starovekého Egypta, (Ústav orientalistiky SAV, APVV-0579-12, vedúci projektu: Dr. Dušan Magdolen)

Publikačná činnosť:

Zoznam publikácií na academia.edu

Dubcová, V. 2009. „Zur Problematik der herrscherlichen Ikonographie im minoisch-mykenischen Griechenland.“ In Anodos. Studies of the Ancient World, in Honour of Marie Dufkova, 9/2009, edited by M. Novotná et al., 17-32. Trnava: Trnavská univerzita.

Dubcová, V. 2011. „Götter ohne Grenzen? Transfer der religiösen Ikonographie in der Bronzezeit – Alter Orient und die frühe Ägäis.“ In The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures across the Passage of Time (From the Bronze Age to Late Antiquity), Proceedings of the International Conference held in Trnava, 22-24 October 2010, edited by M. Novotná et al. 103–16. Anodos - Studies of the Ancient World 10. Trnava: Trnavská univerzita.

Dubcová, V. 2012. „Die Orientalischen Gottheiten in der minoisch-mykenischen Ikonographie.“ In Akten des 13. Österreichischen Archäologentages Klassische und Frühägäische Archäologie, Paris-Lodron-Universität Salzburg vom 25. bis 27. Februar 2010, edited by C. Reinholdt – W. Wohlmayr, 29-37. Wien: Phoibos Verlag.

Rzepka, S., Hudec, J., Jarmużek, Ł., Hulková, L., Dubcová, V. 2012. „Tell el-Retaba. season 2012.” In Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, (Reports 2012), 139–155.

Blakolmer, F. – Dubcová, V. (v tlači) „Orientalische Götterkronen und das Problem ‚fremder Götter’ in der Ikonographie des minoischen Kreta.“ In Orientalische Kunstgeschichte(n), Festschrift für Erika Bleibtreu, edited by G.J. Selz and K. Wagensonner. Wiener Offene Orientalistik.

Rzepka, S., Hudec, J., Wodzińska, A., Jarmużek, Ł., Hulkova, L., Dubcová, V., Piorun, M., Šefčakova, A. 2014. „Tell el-Retaba from the Second Intermediate Period till the Late Period. Results of the Polish–Slovak Archaeological Mission, Seasons 2011–2012.” In Ägypten und Levante 24, 39-120.

Dubcová, V. 2015. „The Near Eastern ‘hero’ and ‘bull-man’ and their impact on the Aegean Bronze Age Iconography.“ In There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014, edited by J. Mynářová, J. Onderka nad P. Pavúk, 221-243. Praha: Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Prahe.

Rzepka, S., Hudec J., Jarmużek, Ł., Dubcová, V., Hulková, L. et al. 2015. „From Hyksos Settlers to Ottoman Pipe Smokers. Tell el-Retaba 2014.” In Ägypten und Levante 25, 97-166.

Dubcová, V. 2016. „Divine power from abroad. Some new thoughts about the foreign influences on the Aegean Bronze Age religious iconography.“ In Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 15th Aegean Conference, Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology (OREA), Department Aegean and Anatolia, Austrian Academy of Sciences and the Institute of Classical Archaeology, University of Vienna, 22-25 April 2014, edited by E. Alram-Stern et al., 263-74. Aegaeum 39. Leuven – Liège: Peeters.

Dubcová, V. – L. Hulková. 2016. „Tell el-Retábí – život pevnosti a sídliska vo Wádi Tumilát.“ In Pražské egyptologické studie XVI, 7-19.

Dubcová, V. (v tlači) „Approaching a deity: Near Eastern presentation scenes and the Aegean.” In 10th ICAANE, Proceedings from the 
ICAANE conference, 25–29 April, 2016, Vienna (Harrasowitz).