Publikácie Katedry klasickej archeológie TU

 1. ANODOS. Studies of the Ancient World 1/2001. Proceedings of the International Symposium The Mediterranean and Central Europe in Contacts and Confrontations. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Trnava 2001, A4, 231 p. ISBN 80-89074-02-2.
  Cena: 20 €
 2. ANODOS. Studies of the Ancient World 2/2002. In Honour of Mária Novotná. Trnava 2002, A4, 338 p. ISBN 80-89074-40-5.
  Cena: 30 €
 3. ANODOS. Studies of the Ancient World 3/2003. Proceedings of the International Symposium Ancient Jewellery and Costume in Course of Time. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Trnava 2004, A4, 229 p. ISBN 80-8082-006-6.
  Cena: 20 €
 4. ANODOS. Studies of the Ancient World 4-5/2004-2005. Proceedings of the International Symposium Arms and Armour through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Trnava 2006, A4, 262 p. ISBN 80-8082-109-7.
  Cena: 25 €
 5. ANODOS. Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Proceedings of the International Symposium Cult and Sanctuary through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Trnava 2008, A4, 520 p. ISBN 978-80-8082-228-6.
  Cena: 45 €
 6. ANODOS. Studies of the Ancient World 8/2008. In Honour of Werner Jobst. Trnava 2010, A4, 400 p. ISBN 978-80-8082-384-9.
  Cena: 40 €
 7. ANODOS. Studies of the Ancient World 9/2009. In Honour of Marie Dufková. Trnava 2010, A4, 143 p. ISBN 978-80-8082-385-6.
  Cena: 16 €
 8. ANODOS. Studies of the Ancient World 10/2010. Phenomena of Culture Borders and Border Cultures Across the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity. Trnava 2011, A4, 342 p. ISBN 978-80-8082-500-3.
  Cena: 30 €
 9. ANODOS. Studies of the Ancient World 11/2011. Arts and Crafts over the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity. Trnava 2014, A4, 332 p. ISSN 1338-5410.
  Cena: 30 € - nepredajné.
 10. ANODOS. Studies of the Ancient World 12/2012. Centre and Periphery over the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity. Trnava 2016, A4, ISSN 1338-5410.

 

 1. ANODOS - Supplementum 1. Zentren und Provinzen der Antiken Welt. Trnava 2001, A4, 111 p. ISBN 80-89074-03-0.
  Cena: 10 €
 2. ANODOS - Supplementum 2. Probleme und Perspektiven der Klassischen und provinzial-römischen Archäologie. Trnava 2002, A4, 79 p. ISBN 80-89074-36-7.
  Cena:  8 €
 3. ANODOS - Supplementum 3. Stadt und Landschaft in der Antike. Trnava 2003, A4, 196 p. ISBN 80-89074-76-6.
  Cena: 15 €
 4. ANODOS - Supplementum 4. Forschungen und Methoden vom Mittelmeerraum bis zum Mitteleuropa. Trnava 2007, A4, 124 p. ISBN 978-80-8082-167-8.
  Cena: 12 €
 5. ANODOS - Supplementum 5. Rüstung und Waffen in der Antike. Trnava 2011, A4, 124 p. ISBN 978-80-8082-435-8.
  Cena: 12 €
 6. ANODOS - Supplementum 6. Bammer, A. – Muss, U.: Bernstein für die Göttin. Die Funde der Jahre 1987 – 1994 aus dem Artemision von Ephesos. Trnava 2014, A4, 200 p. ISSN 1338-5410.
  Cena: 15 €

 

 1. Kelemantia - Brigetio. tracing the Romans on the Danube. Guide 2003, 62 p. ISBN 80-89074-61-8.
  Cena: 5 €
 2. Kelemantia - Brigetio. Auf den Spuren der Römer an der Donau. Wegweiser 2003, 62 p. ISBN 80-89074-62-6.
  Cena: 5 €
 3. BOHUSLAV NOVOTNÝ (1921-1996). Biografia. Bibliografia. Spomienky. Trnava 2004, 95 p. ISBN 80-8082-011-2.
  Cena: 5 €
 4. Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2008. A4, 123 p., ISBN 978-80-8082-229-3.
  Cena: 10 €
 5. Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky II. Trnava 2010. A4, 199 p., ISBN 978-80-8082-317-7.
  Cena: 15 €
 6. Turkey through the eyes of classical archaeologists. Studies of Classical Archaeology. Trnava 2014, A5, 106 p., ISBN 978-80-8082-798-4.
  Cena: 5 €
 7. Vladimír Varsik:  Slovensko na hraniciach Rímskej ríše. Kvádske sídlisko – vnútorná štruktúra a chronologický vývoj (učebné texty). Trnava 2011, 56 s. ISBN 978-80-8082-469-3.
  Spôsob prístupu: http://fff.truni.sk/userdata/publications/varsik_skriptum.pdf

Publikácie vydané v spolupráci s partnerskými inštitúciami

 1. Hrnčiarik Erik: Katalóg VI. Rímske zbierky : Rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea v Komárne. Komárno : Podunajské múzeum v Komárne, 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-969785-6-4.
  Dostupné cez: http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=37&page=article
 2. Hrnčiarik Erik: Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 1., 2.  Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Lehrstuhl für Klassische Archäologie der Trnava Universität. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013, 264 s., 227s.  ISBN 978-3-7749-3668-3.
  Dostupné cez: www.habelt.de
 3. Novotná Mária – Soják Marián: Veľká Lomnica - Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra. Nitra: Archeologický ústav SAV, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. – 260 s. - ISBN 978-80-89315-49-9.
  Dostupné cez: http://www.archeol.sav.sk/nove_publikacie_ausav.php
 4. Határtalan antikvitás = Bezhraničná antikvita = Antiquity : a határon átnyúló projekt céljai, módeszerei, eredményei : ciele, metódy a výsledky cezhraničného projektu : themes, methods and results of the cross-border project. [Vol. I.] / Edited by Erik Hrnčiarik, Nóra Böhler ; [lek. Á. M. Nagy, K. Liberčanová, V. Varsik ]. - [1. vyd.]. - Budapest ; Trnava : Szépművészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - 32 s. - ISBN 978-615-5304-11-8.
  Spôsob prístupu: ukftp.truni.sk/epc/9125.pdf
 5. Határtalan antikvitás = Bezhraničná antikvita = Antiquity : tanulmányok a római antikvitásról : štúdie o rímskej antikvite : studies of the Roman Antiquity. Vol. II. / Edited by Erik Hrnčiarik, Nóra Böhler ; [lek. Á. M. Nagy, K. Liberčanová, V. Varsik ]. - [1. vyd.]. - Budapest ; Trnava : Szépművészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - 88 s. - ISBN 978-615-5304-16-3.