MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE

 • The Mediterranean and Central Europe in Contacts and Confrontations. From the Bronze Age until the End of Antiquity
  Modra - Harmónia, 23. - 25. 11. 2000
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 1/2001. Trnava 2001.
 • Problémy a Perspektívy filozofických, Humanitných a Spoločenských vied. Sekcia 6: Problémy a Perspektívy klasickej a rímskoprovinciálnej Archeológie
  Modra - Harmónia, 29. - 30. 4. 2002
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS-SUPPLEMENTUM 2. Trnava 2002.
 • Ancient Jewellery and Costume in Course of Time. From the Bronze Age to the Late Antiquity
  Modra - Harmónia, 19. - 22. 11. 2003
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 3/2003. Trnava 2004.
 • Arms and Armour through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity
  Modra - Harmónia, 19. - 21. 11. 2005
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 4-5/2004-2005. Trnava 2006.
 • CULT AND SANCTUARY THROUGH THE AGES. FROM THE BRONZE AGE TO THE LATE ANTIQUITY
  Častá-Papiernička, 16. - 19. 11. 2007
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 6-7/2006-2007. Trnava 2008.
 • MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM RÍMSKEHO KASTELA V IŽI (1978-2008)
  Komárno, 3. 10. 2008
  V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Podunajským múzeom v Komárne, Archeologickým ústavom SAV.
 • V. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCIA KELTSKÉ, GERMÁNSKE A VČASNOSLOVANSKÉ OSÍDLENIE (NESKORÁ DOBA LATÉNSKA, DOBA RÍMSKA, DOBA SŤAHOVANIA NÁRODOV A VČASNOSLOVANSKÉ OBDOBIE)
  Nitra, 21. - 25. 9. 2009
  V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, Archeologickým múzeom SNM v Bratislave a Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV.
 • PHENOMENA OF CULTURE BORDERS AND BORDER CULTURES ACROSS THE PASSAGE OF TIME. FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY
  Trnava, 22. – 24. 10. 2010
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 10/2010. Trnava 2011.
 • ARTS AND CRAFTS OVER THE PASSAGE OF TIME. FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY
  Pezinok, 19. - 21. 10. 2012
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 11/2011. Trnava 2014.
 • CENTRE AND PERIPHERY OVER THE PASSAGE OF TIME. FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY
  Trnava, 17. - 19. 10. 2014
 • X. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCIA BARBARI SUPERIORES ET INFERIORES, PROCESY INTEGRÁCIE V STREDOEURÓPSKOM BARBARIKU
  Wielun, Poľsko, 21. - 24. 10. 2014
  Spoluorganizátori: Katedra Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Katedra historie - sekce archeologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Archeologický ústav SAV, Nitra.
 • ANCIENT COMMUNITIES AND THEIR ELITES FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY (CENTRAL EUROPE – MEDITERRANEAN – BLACK SEA)
  Trnava, Slovensko, 6.-8.10.2017
  Výstup: zborník príspevkov ANODOS 13/2019? (v príprave)
 • Stretnutie ČS klasických a rímskoprovinciálnych archeológov, TRNAVA

MEDZINÁRODNÉ LETNÉ ŠKOLY (prehľad posledných 10 rokov)

organizované s finančnou podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV (Nitra, SR), Karlovou univerzitou (Praha, ČR), Jagelovskou univerzitou (Krakov, PR), Univerzitou Loránda Eötvösa (Budapešť, MR), Univerzitou Petra Pázmáňa (Pilišská Čaba, MR), Univerzitou v Zadare (Zadar, HR)

 

 • ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2012-2018
  Zvolen
 • WORKSHOP OF UNDERWATER ARCHAEOLOGY 2017
  Pašman (HR), 2.-9.9.2017
 • CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY 2011
  Zvolen, 4. 7.- 26. 8. 2011
 • CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY: ZVOLEN 2010: DESERTED CASTLE
  Zvolen, 25. 7. - 20. 8. 2010
 • THE KELEMANTIA PROJECT - SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY
  Iža, Rímsky tábor, 2. 7. - 24. 8. 2007
 • KELEMANTIA 2008
  Iža, Rímsky tábor, 20. 7. - 27. 9. 2008

MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE

 • FRONTIERS OF THE ROMAN EMPIRE / DANUBE LIMES. FROM TRAIAN TO MARCUS AURELIUS
  Organizované v spolupráci s Inštitútom Slovenskej republiky v Ríme v rámci Roku európskeho kultúrneho dedičstva,
  Rím, 6. júl - 18. november 2018
 • THE ROMANS IN THE TERRITORY OF SLOVAKIA
  Organizované v spolupráci s Inštitútom Slovenskej republiky v Ríme v rámci medzinárodného podujatia PRESENTATION OF SLOVAK CULTURAL HERITAGE CONSERVATION TO ICCROM, Rím, 8. marec 2007
 • PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ DEJINY A KULTÚRA STAROVEKÉHO GRÉCKA A RÍMA A ANODOS 4-5/2004-2005
  Bratislava, 20. apríl 2007
 • PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE M. NOVOTNÁ/M. SOJÁK: VEĽKÁ LOMNICA – BURCHBRICH
  Bratislava, 26. jún 2014

DOMÁCE PODUJATIA

 • STRETNUTIA UČITEĽOV, ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE
  Trnava 2007 - 2017

DOMÁCE VÝSTAVY

 • RÍMSKY TÁBOR V IŽI. 100 ROKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU Komárno, august - október 2006
  V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a Múzeom maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne.
 • TURECKO OČAMI KLASICKÉHO ARCHEOLÓGA / TURKEY THROUGH THE EYES OF CLASSICAL ARCHAEOLOGISTS
  Trnava, 17. - 24. 10. 2014