Odborná knižnica Katedry klasickej archeológie slúži na prezenčné štúdium dostupných monografií, periodík, časopisov, audio či video záznamov na CD a DVD nosičoch.

Knihovník / Zodpovedná osoba: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Otváracie hodiny knižnice v LS 2017/2018

 

Pondelok                 11:00 - 14:00 (Daňová)

 

Utorok                      podľa dohody

 

Streda                      podľa dohody

 

Štvrtok                     9:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 (Kolon)

 

Piatok                      11:30 - 14:30 (Kolon)

 

Prosíme študentov, aby dodržiavali knižničný poriadok a podmienky výpožičiek.

Dôležité upozornenia:

  • Jednotlivé publikácie sa vypožičiavajú výhradne v piatok, pričom je nutné vrátiť ich v pondelok do zatváracích hodín – v prípade, ak nie je možné túto podmienku dodržať, je nevyhnutné kontaktovať knihovníka alebo zodpovednú osobu, inak bude nedodržanie podmienok pokutované, a to sumou 0,50€/deň za každú publikáciu až do vrátenia výpožičky. Pri zaplatení vám knihovník alebo zodpovedná osoba vystaví potvrdenie o zaplatení. Vyzbierané pokuty slúžia na zakúpenie ďalších publikácií.
  • Vzhľadom k obmedzeným priestorovým možnostiam žiadame študentov, aby do priestorov knižnice nevstupovali s kabátmi či cestovnými taškami (príručné tašky sú prípustné po dohode s knihovníkom). V priestore knižnice nie je dovolené konzumovať jedlo alebo vstupovať doň s nápojmi (prípustné sú uzatvorené plastové fľaše).
  • Prácou knihovníka je pomôcť študentom vyhľadať konkrétne publikácie. V žiadnom prípade nie je povinný vyhľadávať publikácie, ktoré môžu súvisieť s písaním seminárnych, bakalárskych či diplomových prác iba na základe uvedenia témy.
  • V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s knižnicou kontaktujte zodpovednú osobu.

KONTAKTY:

Mgr. Tomáš Kolon, PhD. – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.